Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành

Sinh 1954

Hi sinh 18/2/1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành

  Nguyên quán Kỳ Thượng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành, nguyên quán Kỳ Thượng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 18/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN SÀNH

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN SÀNH, nguyên quán Hà Bắc hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành

  Nguyên quán Đông Việt - Yên Dũng - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành, nguyên quán Đông Việt - Yên Dũng - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành

  Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành, nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1962, hi sinh 01/08/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...