Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

Sinh 1943

Hi sinh 28/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán Xã Phan - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán Xã Phan - Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 26/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán Tuấn Hưng - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán Tuấn Hưng - Kim Thành - Hải Hưng, sinh 1943, hi sinh 28/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1931, hi sinh 31/05/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Hưng hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán Lộc Giang - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán Lộc Giang - Đức Hòa - Long An hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...