Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Xuân Hòa - Kế Sách - Hậu Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Xuân Hòa - Kế Sách - Hậu Giang hi sinh 23/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Yên Đồng - Yên Lập - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Yên Đồng - Yên Lập - Vĩnh Phú, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Xuân Lập - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Xuân Lập - Xuân Lộc - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Vệ Quan - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Vệ Quan - Thanh Hóa hi sinh 11/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 30/08/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...