Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

Hi sinh 11/2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Xuân Hòa - Kế Sách - Hậu Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Xuân Hòa - Kế Sách - Hậu Giang hi sinh 23/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Yên Đồng - Yên Lập - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Yên Đồng - Yên Lập - Vĩnh Phú, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Xuân Lập - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Xuân Lập - Xuân Lộc - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Vệ Quan - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Vệ Quan - Thanh Hóa hi sinh 11/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 30/08/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...