Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

Hi sinh 11/3/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

  Nguyên quán Văn Phú - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng, nguyên quán Văn Phú - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 22/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

  Nguyên quán Hoà Bình - Thu Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng, nguyên quán Hoà Bình - Thu Trì - Thái Bình hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

  Nguyên quán Nghĩa Đô - Bảo Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng, nguyên quán Nghĩa Đô - Bảo Yên, sinh 1955, hi sinh 13/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 13/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...