Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

Sinh 1950

Hi sinh 15/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán Yên Thành - Nghệ Tĩnh hi sinh 25/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán Vĩnh Xương - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán Vĩnh Xương - Phú Châu - An Giang hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang hi sinh 06/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hoá, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán Thanh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán Thanh Hội - Yên Khánh - Ninh Bình, sinh 1950, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...