Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm

Sinh 1939

Hi sinh 22/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm, nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1939, hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Chấn hưng - Xã Chấn Hưng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tân Dân - Xã Tân Dân - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Cao Quảng - Xã Cao Quảng - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...