Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

Nguyên quán Yên Bài - Ba Vì - Hà Tây

Sinh 1951

Hi sinh 16/12/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán, nguyên quán Kỳ Sơn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1946, hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

  Nguyên quán Hoà bình - Yên kiện - Sông Lô - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán, nguyên quán Hoà bình - Yên kiện - Sông Lô - Vĩnh Phúc, sinh 1956, hi sinh 28/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán, nguyên quán Kỳ Sơn - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1946, hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

  Nguyên quán Hoà bình - Yên kiện - Sông Lô - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán, nguyên quán Hoà bình - Yên kiện - Sông Lô - Vĩnh Phúc, sinh 1956, hi sinh 28/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...