Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

Nguyên quán Vinh Lai - Lâm Thao - Vĩnh Phú

Sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Yên đồng - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Yên đồng - ý Yên - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 29/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Thương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Thương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 28 - 12 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1941, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Quynh Đôi - Quỳnh Nguyên - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Quynh Đôi - Quỳnh Nguyên - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 13 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...