Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1941

Hi sinh 24/11/1972

Cấp bậc Đại đội trưởng

Đơn vị Thành đội Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Yên đồng - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Yên đồng - ý Yên - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 29/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Vinh Lai - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Vinh Lai - Lâm Thao - Vĩnh Phú, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Thương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Thương Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hi sinh 28 - 12 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán Quynh Đôi - Quỳnh Nguyên - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán Quynh Đôi - Quỳnh Nguyên - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 13 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...