Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

Sinh 1940

Hi sinh 5/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

  Nguyên quán Liên Mạc - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả, nguyên quán Liên Mạc - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1940, hi sinh 05/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

  Nguyên quán Khu 5 - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả, nguyên quán Khu 5 - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

  Nguyên quán Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả, nguyên quán Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1957, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

  Nguyên quán Khu 5 - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả, nguyên quán Khu 5 - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

  Nguyên quán Liên Mạc - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả, nguyên quán Liên Mạc - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1940, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...