Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

Hi sinh 8/1/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán Xóm 4 Hưng Tân - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán Xóm 4 Hưng Tân - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 24/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán Phước Tây - Long Trụ - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán Phước Tây - Long Trụ - Long An, sinh 1949, hi sinh 8/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán Hậu Mỹ Phú - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán Hậu Mỹ Phú - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1934, hi sinh 12/03/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán Gio Việt - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán Gio Việt - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 16 - 09 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Việt - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Đông Lương - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...