Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

Hi sinh 23/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Gia Thủy - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Gia Thủy - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 16/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Xuân Nghì - CamPuChia

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Xuân Nghì - CamPuChia hi sinh 30/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Vũ đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Vũ đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Vĩnh đức Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Vĩnh đức Nghệ An, sinh 1959, hi sinh 20/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...