Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1941

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Yên Thọ - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Yên Thọ - ý Yên - Nam Hà hi sinh 26 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 02/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Thinh Long - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Thinh Long - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1958, hi sinh 02/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Thanh Thuý - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Thanh Thuý - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1943, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...