Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

Nguyên quán Thanh Thuý - Thanh Oai - Hà Tây

Sinh 1943

Hi sinh 24/11/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Yên Thọ - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Yên Thọ - ý Yên - Nam Hà hi sinh 26 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 02/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán Thinh Long - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán Thinh Long - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1958, hi sinh 02/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...