Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

Nguyên quán Trịnh Xá - Bình Lục - Nam Định

Sinh 1958

Hi sinh 20/12/1977

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C11 D3 E 48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Yên Hưng - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Yên Hưng - Quảng Nam, sinh 1955, hi sinh 8/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 05/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Tiến Thành - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Tiến Thành - Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 9/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...