Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

Nguyên quán Tiến Thành - Thạch Thành - Thanh Hóa

Hi sinh 9/10/1971

Cấp bậc H1 - A phó

Đơn vị C50

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Yên Hưng - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Yên Hưng - Quảng Nam, sinh 1955, hi sinh 8/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Vũ Phúc - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 05/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán Trịnh Xá - Bình Lục - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán Trịnh Xá - Bình Lục - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 20/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...