Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

Nguyên quán Th? Trấn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1928

Hi sinh 12/9/1968

Cấp bậc Trung sĩ; a trưởng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Yên Dương - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Yên Dương - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1964, hi sinh 14/09/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Văn - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Thanh Văn - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1928, hi sinh 22/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1946, hi sinh 03/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán Tây Ninh hi sinh 16/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...