Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

Sinh 1940

Hi sinh 28/8/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 01/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

  Nguyên quán Quýt Đồng - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh, nguyên quán Quýt Đồng - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1940, hi sinh 28/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

  Nguyên quán Phường 5 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh, nguyên quán Phường 5 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1887, hi sinh 18/09/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

  Nguyên quán Nam Hùng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh, nguyên quán Nam Hùng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

  Nguyên quán Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh, nguyên quán Nam Hà, sinh 1949, hi sinh 16/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Sơn - tỉnh Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...