Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

Sinh 1948

Hi sinh 19/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 28/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán Việt Cường Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán Việt Cường Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 08/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 16/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...