Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

Sinh 1948

Hi sinh 13/3/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1933, hi sinh 10/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1916, hi sinh 16/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán Phong Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán Phong Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình, sinh 1954, hi sinh 08/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán Nguyễn Huệ - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán Nguyễn Huệ - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 06/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang, sinh 1955, hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...