Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

Hi sinh 19/3/1975

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán Quảng Ninh - Quảng Xương - Thái Bình hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 02/06/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán HTX Mùa Thu - Tam Điệp - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán HTX Mùa Thu - Tam Điệp - Ninh Bình, sinh 1957, hi sinh 06/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán Đường Lâm - Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán Đường Lâm - Ba Vì - Hà Tây, sinh 1953, hi sinh 06/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 30/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...