Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

Sinh 1948

Hi sinh 7/5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán Xuyên Bát - Thanh Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán Xuyên Bát - Thanh Xuân - Thanh Hoá, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán Vĩnh Tâm - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán Vĩnh Tâm - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1958, hi sinh 19/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán Vĩnh lại - Lâm Thao - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán Vĩnh lại - Lâm Thao - Vĩnh Phúc, sinh 1953, hi sinh 02/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán Vị Thanh - Long Mỹ - Cần Thơ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán Vị Thanh - Long Mỹ - Cần Thơ, sinh 1947, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán Tịnh đông - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán Tịnh đông - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình, sinh 1955, hi sinh 30/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...