Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót

Sinh 1906

Hi sinh 11/5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1906, hi sinh 05/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1906, hi sinh 11/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Cụp ngang - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...