Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1941

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Triệu Phong - Triệu Thanh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Triệu Phong - Triệu Thanh - Quảng Trị hi sinh 28/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 17/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Thạch Mai - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Thạch Mai - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1949, hi sinh 24/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...