Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

Hi sinh 17/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Triệu Phong - Triệu Thanh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Triệu Phong - Triệu Thanh - Quảng Trị hi sinh 28/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Thạch Mai - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Thạch Mai - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1949, hi sinh 24/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...