Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

Nguyên quán Thạch Mai - Thanh Oai - Hà Tây

Sinh 1949

Hi sinh 24/02/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Triệu Phong - Triệu Thanh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Triệu Phong - Triệu Thanh - Quảng Trị hi sinh 28/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 17/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...