Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua

Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

Sinh 1943

Hi sinh 21/03/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1943, hi sinh 21/03/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang An Tịnh - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thua, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...