Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ

Nguyên quán Yên Thi - Hà Bắc

Hi sinh 1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ

  Nguyên quán Yên Thi - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ, nguyên quán Yên Thi - Hà Bắc hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ

  Nguyên quán Nam Chính - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ, nguyên quán Nam Chính - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ

  Nguyên quán Nam Chính - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ, nguyên quán Nam Chính - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 25/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Bảo Lý - Xã Bảo Lý - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 5. Xem thêm các kết quả khác...