Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

Hi sinh 1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán Yên Thượng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán Yên Thượng - Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1933, hi sinh 05/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 20/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán Thu Trai - Phúc Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán Thu Trai - Phúc Hoà - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 05/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán Nguyễn Thiện Thuật - Thành Phố Nam Định - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán Nguyễn Thiện Thuật - Thành Phố Nam Định - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 07/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán Liêm Cầu - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán Liêm Cầu - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 13/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...