Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

Sinh 1943

Hi sinh 16/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

  Nguyên quán Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền, nguyên quán Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1941, hi sinh 24/09/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

  Nguyên quán Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền, nguyên quán Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 23/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

  Nguyên quán Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền, nguyên quán Tây Ninh hi sinh 16/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

  Nguyên quán Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền, nguyên quán Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1941, hi sinh 24/09/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...