Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

Nguyên quán Trị Quân - Phù Ninh - Vĩnh Phú

Hi sinh 14 - 04 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Tân Chương - Cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Tân Chương - Cẩm Giàng - Hải Hưng hi sinh 09/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Tam Quan - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Tam Quan - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 24 - 03 - 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Mỹ Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Mỹ Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 5/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...