Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

Nguyên quán Mỹ Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1949

Hi sinh 5/1/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Trị Quân - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Trị Quân - Phù Ninh - Vĩnh Phú hi sinh 14 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Tân Chương - Cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Tân Chương - Cẩm Giàng - Hải Hưng hi sinh 09/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Tam Quan - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Tam Quan - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 24 - 03 - 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...