Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

Sinh 1945

Hi sinh 7/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1920, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 07/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 7/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1920, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...