Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

Sinh 1957

Hi sinh 4/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán Quang Trung - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán Quang Trung - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán Nhổ âm - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán Nhổ âm - Tân Yên - Hà Bắc hi sinh 23/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán Ngõ lương - Sử Quốc Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán Ngõ lương - Sử Quốc Thành phố Hà Nội, sinh 1957, hi sinh 04/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Tiệp

  Nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tiệp, nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1932, hi sinh 09/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán Bình Hoà - Xuân Thuỷ - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán Bình Hoà - Xuân Thuỷ - Nam Hà, sinh 1954, hi sinh 22 - 01 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...