Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

Hi sinh 12/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Yên Đỗ - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Yên Đỗ - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1953, hi sinh 05/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1962, hi sinh 11/01/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 29/3, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...