Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội hi sinh 24/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán Tư Lạn - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán Tư Lạn - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 05/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán Thanh Mai - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24 - 7 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 13/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán Tân Tiến - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán Tân Tiến - Yên Thế - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 12/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...