Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

Sinh 1942

Hi sinh 10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Yên Đỗ - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Yên Đỗ - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1953, hi sinh 05/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1962, hi sinh 11/01/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 29/3, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...