Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Yên Đỗ - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Yên Đỗ - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1953, hi sinh 05/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1962, hi sinh 11/01/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán Trường Minh - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 29/3, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...