Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

Hi sinh 19/3/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 04/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 30/08/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...