Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

Sinh 1935

Hi sinh 30/8/1976

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 04/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1952, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 30/08/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...