Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1956

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Trung An

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Vọng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Vọng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1953, hi sinh 04/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 08/09/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Tiên Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Tiên Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1927, hi sinh 05/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...