Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

Sinh 1909

Hi sinh 8/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

  Nguyên quán Hoằng Cát - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc, nguyên quán Hoằng Cát - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1909, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/09/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

  Nguyên quán Hoằng Cát - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc, nguyên quán Hoằng Cát - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1909, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc, nguyên quán Thái Bình, sinh 1944, hi sinh 18/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...