Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán Yên Phương - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán Yên Phương - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán Th? Trấn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán Th? Trấn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1934, hi sinh 31/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán Quảng Thuỷ - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán Quảng Thuỷ - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1952, hi sinh 09/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1935, hi sinh 27/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...