Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán Phú Cường - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán Phú Cường - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán Hùng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán Hùng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1942, hi sinh 27/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 09/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán Phú Cường - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán Phú Cường - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...