Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

Hi sinh 10/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán Vợ Đoàn Thị Trung

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán Vợ Đoàn Thị Trung, sinh 1949, hi sinh 14/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán Thành Công - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán Thành Công - Thiệu Hoá - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1957, hi sinh 17/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán Bao Rao - Kim Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán Bao Rao - Kim Bản - Hà Nam Ninh hi sinh 03/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng, sinh 1948, hi sinh 14 - 03 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...