Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

Sinh 1960

Hi sinh 12/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán Cao Mai - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán Cao Mai - Lâm Thao - Vĩnh Phú hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán Vĩnh Phúc, sinh 1950, hi sinh 01/07/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán Văn Phúc - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán Văn Phúc - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán Cao Mai - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán Cao Mai - Lâm Thao - Vĩnh Phú hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 6. Xem thêm các kết quả khác...