Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

Hi sinh 13/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán Xuân Canh - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán Xuân Canh - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1947, hi sinh 8/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1944, hi sinh 11/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 11/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 07/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 24/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...