Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

Sinh 1953

Hi sinh 31/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán Phú Thương - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán Phú Thương - Từ Liêm - Hà Nội hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán Mai Lâm - Đồng Khánh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán Mai Lâm - Đồng Khánh - Hà Nội, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán Cần Giuộc - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán Cần Giuộc - Long An, sinh 1941, hi sinh 29/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1953, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán Mai Lâm - Đồng Khánh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán Mai Lâm - Đồng Khánh - Hà Nội, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...