Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

Sinh 1949

Hi sinh 19/4/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán Yên Đồng - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán Yên Đồng - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 04/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán Vân Hội - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán Vân Hội - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, sinh 1956, hi sinh 03/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán Trực Bình - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán Trực Bình - Nam Định - Hà Nam Ninh hi sinh 28 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán Quang Trung - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán Quang Trung - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1940, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...